Το οικογενειακό ξενοδοχείο, η Μοσάντ και η ζωή του Γιούρι Γκέλερ στην Κύπρο

Uri Geller 201018

Οι υπερφυσικές του δυνάμεις παραμένουν κάτι ανεξήγητο. Είναι γνωστό πως πρόκειται για έναν εκ των διασημότερων μέντιουμ-μάγων, αυτού και του προηγούμενου αιώνα, όπως είναι επίσης γνωστό ότι οι ικανότητες του έχουν αναγνωριστεί και επίσημα μέσα από αποχαρακτηρισμένα έγγραφα της CIA.
 
Με βάση αυτά τα τεστ η CIA, όπως φαίνεται στα σχετικά έγγραφα, κατέληγε στο συμπέρασμα ότι ο Γιούρι Γκέλερ «επιδεικνύει την υπερφυσική αντιληπτική του ικανότητα με πειστικό και μη αμφισβητήσιμο τρόπο».
 
Είναι επίσης γνωστό, όπως ο ίδιος αποκάλυψε το 2013, πως η ιδιότητά του «celebrity μάγου», που λυγίζει κουτάλια, δεν ήταν τίποτε περισσότερο από μια κάλυψη, μια «βιτρίνα», για να μπορεί να λαμβάνει μέρος ως πράκτορας σε αποστολές της CIA και της ισραηλινής Μοσάντ κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.
 
Αυτό που είναι άγνωστο στο ευρύ κοινό είναι πως ο Γιούρι Γκέλερ ή Γιώργος Γκέλερ, ήρθε σε επαφή για πρώτη φορά με τον κόσμο των μυστικών υπηρεσιών στην Κύπρο, όπου έζησε έξι ολόκληρα χρόνια, από το 1957 μέχρι το 1963, από τα έντεκά του δηλαδή χρόνια, μέχρι τα 17.
 
search

Follow Uri

Scan to Follow Uri on Twitter

Latest Articles

Read All Latest Articles
Amazing Lectures! uri lectures
Motivational Inspirational Speaker
Motivational, inspirational, empowering compelling 'infotainment' which leaves the audience amazed, mesmerized, motivated, enthusiastic, revitalised and with a much improved positive mental attitude, state of mind & self-belief.

“There is no spoon!”

The Matrix

“The world needs your amazing talents. I need them”

Michael Jackson

“Uri Geller gave an absolutely resonating talk on his life and career. He had every single magician in the room on the edge of their seats trying to digest as much information as they could. Uri emphasized that the path to frame is through uniqueness and charisma and that professional entertainers must be creative in their pursuits of success and never shy away from publicity.”

Tannens Magic Blog

“The man is a natural magician. He does everything with great care, meticulous misdirection and flawless instinct. The nails are real, the keys are really borrowed, the envelopes are actually sealed, there are no stooges, there are no secret radio devices and there are no props from the magic catalogues.”

James Randi (In an open letter to Abracadabra Magazine)

“Absolutely amazing”

Mick Jagger

“Truly incredible”

Sir Elton John

“Eternity is down the hall And you sit there bending spoons In your mind, in your mind”

Johnny Cash

“I Have watched Uri Geller… I have seen that so I am a believer. It was my house key and the only way I would be able to use it is get a hammer and beat it out back flat again.”

Clint Eastwood

“Better than watching Geller bending silver spoons, better than witnessing new born nebulae’s in bloom”

Incubus


Urigeller_facebookDo you have a question? Contact Uri!