הרושם מהמפגש איתך אתמול, טרם התפוגג.

הרושם מהמפגש איתך אתמול, טרם התפוגג.
המוזיאון שלך מרשים, אבל הכי התרשמתי מהאנושיות ומהחביבות שלך.

למרות שפגשת שועי עולם לא איבדת את החום האנושי.
ליזום סרטון ברכה לסבא חולה, שאינך מכיר, ולהציף אותו באנרגיה חיובית, זו לא מחווה שפוגשים כל יום.

גם חביבותך כלפי הילדים הייתה מרגשת, והם בטח לא ישכחו לעולם את מראה הכפית המתנפצת לרצפה.

אז שוב תודה על החוויה והידיעה שהכסף שלנו עובר ל”ידיים טובות” ולמען מטרה נאצלת.

באופן מקרי (ואולי מעורבים כוחותיך?) שודר בערב פרק של “שיחת נפש”, איתך , אז הנאתנו הייתה מושלמת.

בברכה!
צילה רעות וכל המשפחה

search

Follow Uri

Scan to Follow Uri on Twitter

Latest Articles

Read All Latest Articles
Amazing Lectures! uri lectures
Motivational Inspirational Speaker
Motivational, inspirational, empowering compelling 'infotainment' which leaves the audience amazed, mesmerized, motivated, enthusiastic, revitalised and with a much improved positive mental attitude, state of mind & self-belief.

“There is no spoon!”

The Matrix

“The world needs your amazing talents. I need them”

Michael Jackson

“Uri Geller gave an absolutely resonating talk on his life and career. He had every single magician in the room on the edge of their seats trying to digest as much information as they could. Uri emphasized that the path to frame is through uniqueness and charisma and that professional entertainers must be creative in their pursuits of success and never shy away from publicity.”

Tannens Magic Blog

“The man is a natural magician. He does everything with great care, meticulous misdirection and flawless instinct. The nails are real, the keys are really borrowed, the envelopes are actually sealed, there are no stooges, there are no secret radio devices and there are no props from the magic catalogues.”

James Randi (In an open letter to Abracadabra Magazine)

“Absolutely amazing”

Mick Jagger

“Truly incredible”

Sir Elton John

“Eternity is down the hall And you sit there bending spoons In your mind, in your mind”

Johnny Cash

“I Have watched Uri Geller… I have seen that so I am a believer. It was my house key and the only way I would be able to use it is get a hammer and beat it out back flat again.”

Clint Eastwood

“Better than watching Geller bending silver spoons, better than witnessing new born nebulae’s in bloom”

Incubus


Urigeller_facebookDo you have a question? Contact Uri!