ה-CIA אישר: “לאורי גלר יש יכולות על-טבעיות משכנעות”

בעקבות עתירה למען חופש המידע, סוכנות הביון האמריקנית פרסמה מיליוני מסמכים מסווגים, בהם גם אלו שבחנו דברים חריגים. בין עב”מים למתכון לדיו בלתי-נראית, נחשפה הבחינה שעבר אמן החושים – והוכיחה חלק מטענותיו

לחצו כאן לקריאה נוספת

search

Follow Uri

Scan to Follow Uri on Twitter

Latest Articles

Read All Latest Articles
Amazing Lectures! uri lectures
Motivational Inspirational Speaker
Motivational, inspirational, empowering compelling 'infotainment' which leaves the audience amazed, mesmerized, motivated, enthusiastic, revitalised and with a much improved positive mental attitude, state of mind & self-belief.

"Uri Geller gave an absolutely resonating talk on his life and career. He had every single magician in the room on the edge of their seats trying to digest as much information as they could. Uri emphasized that the path to frame is through uniqueness and charisma and that professional entertainers must be creative in their pursuits of success and never shy away from publicity."
Tannens Magic Blog

"There is no spoon!"
The Matrix

"The world needs your amazing talents. I need them"
Michael Jackson

"The man is a natural magician. He does everything with great care, meticulous misdirection and flawless instinct. The nails are real, the keys are really borrowed, the envelopes are actually sealed, there are no stooges, there are no secret radio devices and there are no props from the magic catalogues."
James Randi (In an open letter to Abracadabra Magazine)

"Absolutely amazing"
Mick Jagger

"Truly incredible"
Sir Elton John

"The Geller Effect is one of those "para" phenomena which changed the world of phusics. What the most outstanding physicists of the last decades of this country colud grasp only as theoretical implication, Uri brought as fact into everyday life.."
Dr. Walter A. Frank. Bonn University - Germany

"Eternity is down the hall And you sit there bending spoons In your mind, in your mind"
Johnny Cash

"I Have watched Uri Geller... I have seen that so I am a believer. It was my house key and the only way I would be able to use it is get a hammer and beat it out back flat again."
Clint Eastwood

"Better than watching Geller bending silver spoons, better than witnessing new born nebulae's in bloom"
Incubus

Urigeller_facebookDo you have a question? Contact Uri!