Atómové delo pri Košiciach, paranormálne javy a experimenty. CIA zverejnila na internete 13 miliónov strán utajovaných dokumentov

cia-770x468

Kompletný archív pozostáva z takmer 800.000 spisov obsahujúcich dovedna 13 miliónov strán. Možno medzi nimi nájsť záznamy Henryho Kissingera, ktorý za bývalých prezidentov Richarda Nixona a Geralda Forda slúžil ako minister zahraničných vecí. Dostupné sú aj státisíce strán analýz tajných služieb a vedeckých materiálov.

K menej zvyčajným patria dokumenty pochádzajúce z tzv. programu Stargate, ktorý sa zaoberal paranormálnymi silami a mimozmyslovým vnímaním. Inými zvláštnymi spismi je zbierka správ o lietajúcich tanieroch či recept na neviditeľný atrament, informovala dnes spravodajská stanica BBC.

Kým väčšina z týchto informácií bola technicky verejne dostupná od polovice 90. rokov, bol k nim veľmi ťažký prístup. K dokumentom sa dalo dostať iba prostredníctvom štyroch počítačov situovaných v zadnej časti knižnice štátneho archívu v Marylande, a to každý deň od 09.00 do 16.30 h, dopĺňa britské médium.

Niekdajšia Československá armáda údajne vlastnila a testovala poľné atómové delo. Vyplýva to z utajovaných dokumentov, ktoré teraz zverejnila na internete americká Ústredná spravodajská služba (CIA).

CIA zverejnila 17. januára približne 13 miliónov strán predtým utajovaných dokumentov. Mnoho materiálov sa týka aj bývalého Československa. V „nevyhodnotenej“ informačnej tajnej správe CIA z 8. marca 1954 sa uvádza:

„1. Správy zo slovenského posádkového mesta Košice naznačujú, že československá armáda teraz nadobudla, ale iba na krátky čas, poľné atómové delo. Zbraň je podľa hlásenia stredného kalibru a menšia ako americké atómové poľné delá, ktoré sú momentálne v Nemecku.

2. Podľa hlásenia sa konali tajné strelecké skúšky v prítomnosti sovietskych expertov. Tieto testy sa konali v úzkych priesmykoch Karpát, v sovietskej podkarpatskej oblasti. Delostrelecký pluk, špeciálne vycvičený na zaobchádzanie s touto zbraňou, je údajne umiestnený v Košiciach.“

Kliknite sem a prečítajte si celý článok

search

Follow Uri

Scan to Follow Uri on Twitter

Latest Articles

Read All Latest Articles
Amazing Lectures! uri lectures
Motivational Inspirational Speaker
Motivational, inspirational, empowering compelling 'infotainment' which leaves the audience amazed, mesmerized, motivated, enthusiastic, revitalised and with a much improved positive mental attitude, state of mind & self-belief.

“There is no spoon!”

The Matrix

“The world needs your amazing talents. I need them”

Michael Jackson

“Uri Geller gave an absolutely resonating talk on his life and career. He had every single magician in the room on the edge of their seats trying to digest as much information as they could. Uri emphasized that the path to frame is through uniqueness and charisma and that professional entertainers must be creative in their pursuits of success and never shy away from publicity.”

Tannens Magic Blog

“The man is a natural magician. He does everything with great care, meticulous misdirection and flawless instinct. The nails are real, the keys are really borrowed, the envelopes are actually sealed, there are no stooges, there are no secret radio devices and there are no props from the magic catalogues.”

James Randi (In an open letter to Abracadabra Magazine)

“Absolutely amazing”

Mick Jagger

“Truly incredible”

Sir Elton John

“Eternity is down the hall And you sit there bending spoons In your mind, in your mind”

Johnny Cash

“I Have watched Uri Geller… I have seen that so I am a believer. It was my house key and the only way I would be able to use it is get a hammer and beat it out back flat again.”

Clint Eastwood

“Better than watching Geller bending silver spoons, better than witnessing new born nebulae’s in bloom”

Incubus


Urigeller_facebookDo you have a question? Contact Uri!