Ngay bây giờ, bạn có thể truy cập hơn 12 triệu trang tài liệu mật về UFO, điệp viên của CIA

Bạn có thể truy cập dữ liệu về UFO, CIA ngay từ bây giờ.
Bạn có thể truy cập dữ liệu về UFO, CIA ngay từ bây giờ.

Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã công bố hơn 12 triệu trang tài liệu từng được xếp vào loại tối mật lên mạng.
Khối tài liệu, các mẩu tin, các bức thư và các báo cáo bao gồm một loạt các chủ đề kì lạ và thú vị xảy ra từ năm thập niên 40:

Các cuộc chạm trán UFO, công thức mực tàng hình của điệp viên, cuộc điều tra về nhà ngoại cảm Uri Geller, thậm chí các tài liệu về dự án nghiên cứu tẩy não MK-Ultra cũng được tiết lộ.

Khối tài liệu, các mẩu tin, các bức thư và các báo cáo bao gồm một loạt các chủ đề kì lạ và thú vị xảy ra từ năm thập niên 40: các cuộc chạm trán UFO, công thức mực tàng hình của điệp viên, cuộc điều tra về nhà ngoại cảm Uri Geller…

Bạn có thể truy cập kho tài liệu này tại trang web CIA Reading Room. Trang này thậm chí còn có thanh tìm kiếm nội bộ. Việc các thông tin này được công bố có thể đem lại nhiều lợi ích cho các nhà nghiên cứu, hàn lâm, khoa học, các nhà báo và chắc chắn là những người ưa thích thuyết âm mưu.

Thực chất, về lí thì các tài liệu này đã có thể được truy cập bơi đại chúng từ năm 1995, tuy nhiên khi đó chúng chỉ được lưu trữ trong 4 chiếc máy tính trong một căn phòng nhỏ tại Kho lưu trữ Quốc gia tại Maryland và phòng này chỉ mở từ 9 giờ sáng đến 4 rưỡi chiều.

Việc các thông tin này được công bố có thể đem lại nhiều lợi ích cho các nhà nghiên cứu, hàn lâm, khoa học, các nhà báo và chắc chắn là những người ưa thích thuyết âm mưu.

CIA bị ép buộc mở rộng phạm vi truy cập cho các tài liệu này sau một vụ kiện tụng từ tổ chức phi lợi nhuận MuckRock năm 2014. Năm 2015, tổ chức này nhận được câu trả lời rằng trong vòng 6 năm họ sẽ nhận được toàn bộ cơ sở dữ liệu này trên 1.200 đĩa CD nếu họ trả 108.000 USD.

Tuy khá là tốn thời gian và đĩa CD nhưng hãy nhìn xem, giờ đây ai với máy tính và mạng Internet cũng có thể đọc tài liêu tối mật của CIA!

Nhấn vào đây để đọc toàn bộ bài viết

search

Follow Uri

Scan to Follow Uri on Twitter

Latest Articles

Read All Latest Articles
Amazing Lectures! uri lectures
Motivational Inspirational Speaker
Motivational, inspirational, empowering compelling 'infotainment' which leaves the audience amazed, mesmerized, motivated, enthusiastic, revitalised and with a much improved positive mental attitude, state of mind & self-belief.

“There is no spoon!”

The Matrix

“The world needs your amazing talents. I need them”

Michael Jackson

“Uri Geller gave an absolutely resonating talk on his life and career. He had every single magician in the room on the edge of their seats trying to digest as much information as they could. Uri emphasized that the path to frame is through uniqueness and charisma and that professional entertainers must be creative in their pursuits of success and never shy away from publicity.”

Tannens Magic Blog

“The man is a natural magician. He does everything with great care, meticulous misdirection and flawless instinct. The nails are real, the keys are really borrowed, the envelopes are actually sealed, there are no stooges, there are no secret radio devices and there are no props from the magic catalogues.”

James Randi (In an open letter to Abracadabra Magazine)

“Absolutely amazing”

Mick Jagger

“Truly incredible”

Sir Elton John

“Eternity is down the hall And you sit there bending spoons In your mind, in your mind”

Johnny Cash

“I Have watched Uri Geller… I have seen that so I am a believer. It was my house key and the only way I would be able to use it is get a hammer and beat it out back flat again.”

Clint Eastwood

“Better than watching Geller bending silver spoons, better than witnessing new born nebulae’s in bloom”

Incubus


Urigeller_facebookDo you have a question? Contact Uri!